קשרי משקיעים

דיווחים ומידע על החברה

מידע על בית וגג באתר מאיה של הבורסה.

פרסום דוח שכר שווה לעובד ולעובדת לשנת 2021

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

דו"ח פומבי לשנת 2022

דילוג לתוכן